چهارشنبه 15 تیر 1401
فرم دعوت از سخنران- بازسازی سیستم جونده
اطلاعات فردی
* نام :
* نام خانوادگی :
* شماره نظام پزشکی :
* کد ملی :
* تلفن همراه با صفر :
* سال تولد :
* دندانپزشک عمومی/متخصص :
* نام استان :
* نشانی :
* تلفن مطب با پیش شماره :
* ایمیل :
* * لطفا شماره ردیف موضوعات موردنظر از عناوین ذیل و موضوعات پیشنهادی خود را در باکس زیر وارد نمائید :
* عضو هیات علمی دانشگاه :
       
انتخاب موضوعات سخنرانی

لطفا از لیست ذیل، شماره گزینه های موردنظر در ابتدای هر عنوان را
با خط تیره در کادربالا وارد نمائید

 
بازسازی سیستم جونده با درمان های ترکیبی      کد: 331511160
 درمان های مکمل ارتودنتیک
1- موارد کاربرد و مزایای درمان های ارتودنسی در بیماران دارای ضایعات پریودنتالی را شرح دهد.
2- ملاحظات پریودنتالی بیماران در حال درمان با وسایل ارتودنسی را شرح دهد.
 ضایعات اندو – پریودنتال
3- تقسیم بندی بیماری های ترکیبی اندو - پریو را توضیح دهد.
4- معیارهای تشخیصی در معاینات بالینی و رادیوگرافی ضایعات اندو پریو را نام ببرد.
5- روند درمان و پیش آگهی انواع ضایعات اندودنتال را از دید پریودنتالي توضيح دهد.
 اصول زیبایی و طرح لبخند در دندان پزشکی
6- ملاحظات زیبایی را در بازسازی نواحی قدامی سیستم جونده نام ببرد.
7- اصول زیبایی لثه و دندان را در یک سیستم دندانی با عملکرد مناسب فهرست نماید.
8- ملاحظات پریودنتالی در درمان های ترمیمی زیبایی متداول را توضیح دهد.
 اصول زیبایی در دندان پزشکی ایمپلنتی (ملاحظات جراحی)
9- مشکلات شایع در جراحی کاشت ایمپلنت در نواحی قدامی را فهرست نمايد.
10- ملاحظات جراحی در کاشت ایمپلنت در نواحی در دید را نام برد.
11- راهکارهای جراحی جهت دست یابی به حداکثر زیبایی با درمان های ایمپلنتی را توضیح دهد.
 اصول زیبایی در دندان پزشکی ایمپلنتی ( ملاحظات پروتزی)
12- مشکلات شایع در بازسازی زیبایی با پروتزهای ایمپلنتی را فهرست نماید.
13- مراحل پروتزی ساخت ترميم موقت ایمپلنت های تازه کاشته شده را توضیح دهد.
14- راهکارهای پروتزی برای شکل دهي بافت نرم در اطراف ایمپلنت ها را پیش از بارگذاری نهایی توضیح دهد.
15- کاربرد روش های پروتزی در کسب حداکثر زیبایی ترمیم های مبتنی بر ایمپلنت را بیان نماید.
 

 
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :