برنامه آشنایی با مراحل اصلی درمـان ریشه به صورت روتاری شعبه اسلامشهر

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه اسلامشهر برگزار می کند
آشنایی با مراحل اصلی درمـان ریشه به صورت روتاری
شناسه برنامه:204840

سخنرانان:

دکتر احسان اثناعشری، اندودانتست
آماده سازی کانال با فایل های روتاری

دکتر علی کاظمی، اندودانتست
بی حسی و رفع مشکلات آن (اصول بی حسی در اندو)
تهیه اکسس و حوادث حین درمان

پنج شنبه 27 مهر 1402 ساعت 14:00-08:30
همراه با 3.5 امتیاز آموزش مداوم برای کلیه رشته های تخصصی
محل برگزاری: شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه برنامه های حضوری
گزینه جدید در این مرکز
شناسه برنامه:204840

02122663813
02122663814
02122663815

محل برگزاری: شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر

راهنمای ثبت نام برنامه حضوری شعبه اسلامشهر