وبینار سمپوزیوم اندو – 14 مهر ۱۴۰۲

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
انـدو (تشخیص های افتراقی و درمان ضایعات لوسنت؛ نحوه مواجهه با حوادث حین درمان)
شناسه برنامه:204589

سخنرانان:
دکتر اروند مالک، اندودانتیست
تشخیص های افتراقی و درمان ضایعات لوسنت
نحوه مواجهه با حوادث حین درمان

جمعه 14 مهر 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم برای کلیه رشته های تخصصی

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815