وبینار سمپوزیوم بیماری های دهان، فک و صورت – 1 شهریورماه ۱۴۰۲

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
بیماری های دهان، فک و صورت (زخم های شایع مخاط دهان، معاینات سر و گردن و ملاحظات دندانپزشکی بیماران پیوند کبد و مغز استخوان)

شناسه برنامه:202162

سخنرانان:
دکتر نسترن دنیادیده، متخصص بیماری های دهان، فک و صورت
زخم های شایع مخاط دهان

دکتر فاطمه احمدی متمایل، متخصص بیماری های دهان، فک و صورت
اصول معاینات سر و گردن

دکتر جواد سرآبادانی، متخصص بیماری های دهان، فک و صورت
ملاحظات دندانپزشکی بیماران کاندید پیوند کبد و مغز استخوان

چهارشنبه 1 شهریور 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815