وبینار سمپوزیوم رادیولوژی دهان، فک و صورت – 8 شهریور 1402

 

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
رادیولوژی دهان، فک و صورت(تفسیر یافته های CBCT در اندودانتیک، اصول تصویربرداری CBCT و تصویربرداری قبل و بعد از جراحی ایمپلنت)
شناسه برنامه:202536

سخنرانان:
دکتر زهرا دلیلی، متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت
تفسیر یافته های CBCT در اندودانتیک (معرفی چندین بیمار)

دکتر نگار خسروی فرد، متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت
اصول تصویربرداری CBCT

دکتر شهریار شهاب، متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت
ایمپلنت و تصویربرداری مربوط به قبل و بعد از جراحی و پروسه درمان

چهارشنبه 8 شهریور 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815

لیست وبینارهای شهریورماه 1402