وبینار سمپوزیوم آسیب شناسی دهان، فک و صورت– 18مردادماه ۱۴۰۲

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
آسیب شناسی دهان، فک و صورت (معرفی، نحوه تشخیص و ارزیابی ضایعات پیش بدخیم دهان و SSC و ملاحظات بیوپسی)
شناسه برنامه:200937

سخنرانان:
دکتر مائده قربان پور، متخصص آسیب شناسی دهان، فک و صورت
معرفی، نحوه تشخیص و ارزیابی ضایعات پیش بدخیم دهان

دکتر نفیسه شاملو، متخصص آسیب شناسی دهان، فک و صورت
معرفی، نحوه تشخیص و ارزیابی SCC

دکتر سیدمحمد رضوی، متخصص آسیب شناسی دهان، فک و صورت
ملاحظات بیوپسی

چهارشنبه 18 مرداد 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815

مشاهده وبینارهای انجمن دندانپزشکان عمومی ایران