وبینار سمپوزیوم دندانپزشکی ترمیمی– 19مردادماه ۱۴۰۲

 

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
دندانپزشکی ترمیمی (انواع لامینیت های پرسلنی، تشخیص و طرح درمان ضایعات سرویکالی و ترمیم دندان های اندو شده)
شناسه برنامه:200940

سخنرانان:
دکتر مهری صفری، متخصص دندانپزشکی ترمیمی
انواع لامینیت های پرسلنی

دکتر نازنین گرشاسب زاده، متخصص دندانپزشکی ترمیمی
تشخیص و طرح درمان ضایعات سرویکالی

دکتر محمدجواد مقدس، متخصص دندانپزشکی ترمیمی
ترمیم دندان های اندو شده

پنجشنبه 19 مرداد 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

 

مشاهده وبینارهای انجمن دندانپزشکان عمومی ایران