وبینار سمپوزیوم پروتز– 30 تیرماه ۱۴۰۲

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
پروتز (اصول تراش در پروتز ثابت، دلایل شکست پرسلن، Finishing Line و انواع آن)
شناسه برنامه:200148

سخنرانان:
دکتر فرزانه فرید، متخصص پروتزهای دندانی
اصول تراش در پروتز ثابت

دکتر علیرضا هادی، متخصص پروتزهای دندانی
و Finishing Line و انواع آن

دکتر مریم ربانی، متخصص پروتزهای دندانی
دلایل شکست پرسلن

جمعه 30 تیر 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815