وبینار سمپوزیوم پریو– 29 تیرماه ۱۴۰۲

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
پریو (اصول تکمیل فلپ های پرودنتال، تعیین پیش آگهی و جراحی افزایش طول تاج)
شناسه برنامه:200145

سخنرانان:
دکتر امین جلالی جلالی، پریودونتیست
اصول تکمیل فلپ های پریودنتال

دکتر آزاده اسماعیل نژاد، پریودونتیست
اصول تعیین پیش آگهی

دکتر اکرم لبیب زاده، پریودونتیست
اصول جراحی افزایش طول تاج

پنجشنبه 29 تیر 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815