جمعه 14 بهمن 1401

دوره های فشرده پیشرفته تهران


دوره هـای  فشـرده پیشـرفتـه
انجمـن دندانپـزشـکان عمـومی ایـران


همکاران گرامی دندانپزشکان محترم
با سلام و احترام، انجمن دندانپزشکان عمومی ایران  در یک دوره شش ماهه تا پایان سال جاری (1398) برنامه های علمی رادر دست اجرا خواهد داشت که بشرح ذیل اعلام می گردد.
همکارانی که مایل هستند در این برنامه شرکت کنند نام ونام خانوادگی، نام استان و کد برنامه های مورد نظر خود را به شماره 20001053 (مرکز ارسال پیام انجمن دندانپزشکان عمومی ایران) ارسال نمایند برنامه هایی که انتخاب شود اجرا خواهند شد.
جهت رویت برنامه هر موضوع سخنرانی روی  لینک مقابل آن کلیک فرمایید.

جهت ثبت نام دوره‌های فشرده پیشرفته  لطفاً اینـجا را کلیک فرمایید .


 

 
ردیف کد برنامه مـوضـوع بـرنامه مدت زمـان بـرنامه لینـک برنـامه
1 101 کامپوزیت ونیر
composite veneer layering technique
یک روزه https://igda.ir//6164.html
2 102 برنامه فشرده  یک روزه
کامپـوزیت خـلفی
یک روزه https://igda.ir//6155.html
3 103 برنامه یک روزه جامع
 اکلوژن در استتیک
یک روزه https://igda.ir//6206.html
4 104 برنامه جـامـع یک روزه
Gummy Smile Esthetic Surgery
یک روزه https://igda.ir//6205.html
5 201 سرامیک ها در دندانپزشکی یک روزه https://igda.ir//6160.html
6 202 آموزش جامع پروتز ثابت
برای  (کران و بریج)
یک روزه https://igda.ir//6159.html
7 203 لامینت پرسلن یک روزه https://igda.ir//6170.html
8 301 آموزش جامع  و فشرده دو روزه
انـدو - روتـاری
دو روزه https://igda.ir//6163.html
9 302 بازسازی دندان های اندو شده
با استفاده از پست های ریختگی و پیش ساخته
یک روزه جدول برنامه بزودی اعلام خواهد شد
10 401 برنامه جامع  فشرده
پروتز - ایمپلنت
سه روزه https://igda.ir//6158.html
11 402  سینوس لیفتینگ
 Advance Implant (Sinus Lifting)
یک روزه https://igda.ir//Sinus-Lifting_6156.html
12 403  فرش ساکت
Advance Implant (Fresh Socket)
یک روزه https://igda.ir//fresh-socket_6161.html
13 501 برنامه آموزشی یک روزه
خارج کردن دندان ها
و ریشه ها و آشنایی با انواع نهفتگی دندان ها و جراحی دندان عقل نهفته با پیزوسرجری
یک روزه https://igda.ir//6204.html
14 502 آموزش اورژانس ها، احیا قلبی تنفسی، CPR یک روزه https://igda.ir//6639.html
15 503 دارودرمانی و آنتی بیوتیک تراپی و پروتکل های پیشگیری سیستمیک در دندانپزشکی یک روزه جدول برنامه بزودی اعلام خواهد شد
16 601 دوره یک روزه دندانپزشکی پیشگیری کودکان
Mixed Dentition, The Introductory Course
یک روزه https://igda.ir//6223.html
17 701 برنامه یـک روز کـامل
فانکشنـال تـراپی در ارتـودنسی
یک روزه https://igda.ir//6162.html
18 801 آموزش  crown lengthening
جراحی لثه و افزایش طول تاج دندان

 
یک روزه جدول برنامه بزودی اعلام خواهد شد
19 901
 
آموزش موارد کاربرد رادیولوژی CBCT و
مقایسه با سایر تکنیک های رادیولوژی در دندانپزشکی
یک روزه https://igda.ir//6169.html
20 1501 مباحث حقوقی، مالیاتی، عوارض و صنفی و اخلاق در دندانپزشکی یک روزه جدول برنامه بزودی اعلام خواهد شد
21 1502 آشنایی با نگهداری و کاربرد وسایل مطب و قیمت آنها
 (یونیت، صندلی، کمپرسور، هوای مطب، ساکشن جراحی، اتوکلاو)
یک روزه جدول برنامه بزودی اعلام خواهد شد
22 1601 برنامه دوره دو روزه لیزر دایود (کم توان - پرتوان)
کاربـردی – فشـرده
دو  روزه https://igda.ir//6320.html
 
 
دوره هـای آمـوزشی ویژه دستیـاری کنار دندانپـزشک
انجمـن دندانپـزشـکان عمـومی ایـرانردیف کد برنامه مـوضـوع بـرنامه مدت زمـان بـرنامه لینـک برنـامه
1 1401 دوره آموزشی یک روزه
ویژه کنترل عفونت
برای دستیاران کنار دندانپزشک
یک روزه https://igda.ir//6165.html
2 1402 دستیارکنار دندانپزشک ویژه پروتزی
و آشنایی با وسایل آن و ریختن قالب
نحوه پکیج استریلیزاسیون وسایل مختلف
مطب و مبانی کنترل عفونت آن

 
یک روزه https://igda.ir//6166.html
3 1403 دستیارکنار دندانپزشک ،ویژه جراحی
دستیار کنار دندانپزشک
جراحی و آموزش چیدن ست جراحی
و آشنایی با انواع فورسپس
و انواع الواتور و وسایل جراحی
یک روزه https://igda.ir//6168.html


دوره هـای فشـرده جـامـع برگزار شـده
انجمـن دندانپـزشـکان عمـومی ایـران


 
برنـامه دوره دو روزه لیزر دایود (کم تـوان - پرتوان)
کاربـردی – فشـرده
انجمـن دندانپـزشـکان عمـومی ایـران29 و 30 آذر مـاه 1397
جهت مشاهده برنامه لطفاً اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده گزارش  لطفاً اینجا کلیک نمایید

 
بـرنـامه دو روزه Implant Advance Course
انجمـن دندانپـزشکان عمـومی ایران
22 و 23 آذر مـاه 1397
جهت مشاهده برنامه لطفاً اینجا کلیک نمایید
بآموزش موارد کاربرد رادیولوژی CBCT ومقایسه با سایر تکنیک های رادیولوژی در دندانپزشکی
انجمـن دندانپـزشکان عمـومی ایران
27 مهر  مـاه 1397
جهت مشاهده برنامه لطفاً اینجا کلیک نمایید
برنـامه یـک روزهMixed Dentition The Introductory Course
انجمـن دندانپـزشکان عمـومی ایران
26 مهر مـاه 1397
جهت مشاهده برنامه لطفاً اینجا کلیک نمایید
دوره آموزشی سه روزه پروتز - ایمپلنت
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
8 الی 20 مهـرمـاه 1397
جهت مشاهده برنامه لطفاً اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده گزارش برگزاری دوره اینجا را کلیک فرمایید

 
یـک رو زکـامل دوره فانکشنـال تـراپی در ارتـودنسی
انجمـن دندانپـزشکان عمـومی ایران
5 مهـر مـاه 1397
جهت مشاهده برنامه لطفاً اینجا کلیک نمایید
برنامه جامع  دو روزه انـدو روتـاری
انجمـن دندانپـزشکان عمـومی ایران 
5 و 6 مهـر مـاه 1397
جهت مشاهده برنامه لطفاً اینجا کلیک نمایید
برنامه جامع  یک روزه کامپـوزیت خـلفی
انجمـن دندانپـزشکان عمـومی ایران 23 شهـریور مـاه 1397
جهت مشاهده برنامه لطفاً اینجا کلیک نمایید
بـرنامه جـامع  یک روزه پروتزهای ثابت دندانی (کران و پروتز پارسیل ثابت (بریج))
انجمـن دندانپـزشکان عمـومی ایـران 22 شهـریور مـاه1397
جهت مشاهده برنامه لطفاً اینجا کلیک نمایید
دو روز دوره آموزشی  دستیار کنار دندانپزشک انجمن دندانپزشکان عمومی ایران 8 و 9  شهـریور مـاه 1397
جهت مشاهده برنامه لطفاً اینجا کلیک نمایید.

 

بـرنامه  آموزشی  یک روزه ایمپلـنت Sinus Lifting
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران دوم  شهـریور مـاه1397
جهت مشاهده برنامه لطفاً اینجا کلیک نمایید

بـرنامه  آموزشی  یک روزه ایمپلـنت fresh socket
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران یکم شهـریور مـاه 1397

جهت مشاهده برنامه لطفاً اینجا کلیک نمایید
برنامه آموزشی یک روزه روش های پیشرفته خارج کردن دندان ها و ریشه ها و آشنایی با انواع نهفتگی دندان ها و جراحی دندان عقل نهفته با پیزوسرجری
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
26 مـرداد مـاه 1397
جهت مشاهده برنامه لطفاً اینجا کلیک نمایید
برنامه جـامـع یک روزه Gummy Smile Esthetic Surgery انجمن دندانپزشکان عمومی ایران25 مـرداد مـاه1397
جهت مشاهده برنامه لطفاً اینجا کلیک نمایید

 
دوره آموزشی یک روزه ویژه کنترل عفونت برای دستیاران کنار دندانپزشک
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
4 و 5 مـرداد مـاه1397
جهت مشاهده برنامه لطفاً اینجا کلیک نمایید
برنامه دوروزه جامع طراحی لبخند و اکلوژن در استتیک
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران14 و 15 تیرماه 1397
جهت مشاهده برنامه لطفاً اینجا کلیک نمایید
برنامه دوروزه زیبایی ویژه سرامیک ها در دندانپزشکی
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
 31 خردادماه و یکم تیرماه 1397
جهت مشاهده برنامه لطفاً اینجا کلیک نمایید
برنامه دوروزه جامع ونیـر کامپـوزیت
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
24 و 25 خـرداد ماه 1397
جهت مشاهده برنامه لطفاً اینجا کلیک نمایید 

   1397/7/19 11:41


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* مطلب پیشنهادی :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.4/10 (تعداد آرا 72 نفر )

Curl error: Could not resolve host: pipes.yahoo.com; Unknown error
خبرنامه الکترونیک
درج لینک ما