برگزاری سمینار سه روزه درمان های نوين در دندانپزشكی 5-3 آبان 1402 شعبه شیراز

سمینار سه روزه درمان های نوین در دندانپزشکی شعبه شیراز

💠 انجمن دندانپزشکان عمومی ایران(ایگد) شعبه فارس برگزار می کند
🌀 سمینار سه روزه درمانهای نوين در دندانپزشكی
🌀 شناسه برنامه:204009

💢چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه 3 الی 5 آبان ماه 1402
💢همراه با 15 امتیاز آموزش مداوم برای کلیه رشته های تخصصی
💢 محل برگزاری: فارس- شیراز- بلوار آزادی- خیابان ساحلی غربی-مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز

✔️ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
✔️ گزینه برنامه های حضوری
✔️گزینه جدید در این مرکز
✔️شناسه برنامه:204009

☎️ تلفن واحد مجری برنامه: 09171015593

☎️ 02122663813
☎️ 02122663814
☎️ 02122663815