9 برنامه 3 امتیازی وبیناری 12 الی 21 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

🔰 9 برنامه 3 امتیازی

💢 12 الی 21 اردیبهشت ماه 1403 ساعت 12:00-09:00

💢 27 امتیاز آموزش مداوم در وبیناری های

⭕️انجمن دندانپزشکان عمومی ایران (ایگدا)

✔️ثبت نام از طریق سایت:

http://igda.ircme.ir

✔️گزینه جدید در این مرکز

☎️ 02122663813
☎️ 02122663814
☎️ 02122663815


وبینارهای 1403

وبینارهای اسفندماه 1402
وبینارهای آذرماه 1402

 
وبینارهای آبان ماه 1402

 


 
راهنمای ثبت نام در برنامه های وبیناری انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

راهنمای استفاده از اپلیکیشن آزمون

راهنمای نسخه تحت وب آزمون

 

 

وبینارهای مهرماه 1402


 


 


راهنمای ثبت نام در برنامه های وبیناری انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

راهنمای استفاده از اپلیکیشن آزمون

راهنمای نسخه تحت وب آزمون

 

وبینارهای شهریورماه سال ۱۴۰۲ 

 


 


 


 راهنمای ثبت نام در برنامه های وبیناری انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

راهنمای استفاده از اپلیکیشن آزمون

راهنمای نسخه تحت وب آزمون