پایگاه خبری انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

همکاران گرامی؛

 در پایگاه خبری انجمن دندانپزشکان عمومی ایران سعی شد اخبار عمومی کشور اعم از سیاسی، اقتصادی،  اجتماعی، فرهنگی و هنری بدون گرایش خاصی را منتشر کنیم.

  این اقدام از آن رو  تدارک دیده شد که اغلب همکاران فرصت رجوع به سایت های خبری یا دیدن اخبار از تلویزیون یا شنیدن اخبار از رادیو را ندارد.

 اما ازاین پس بیشترگرایش  این پایگاه خبری انجمن به سمت اخبار دندانپزشکی و پزشکی مرتبط معطوف خواهد شد.

 همکاران محترم سایت های خبری یا گروه های خبری مجازی رسمی را معرفی و یا در صورت تمایل می‌توانند اخباری که در هر جایی از کشور در حوزه دندانپزشکی مطلع می شوند به آیدی های پایگاه خبری انجمن دندانپزشکان عمومی ایران :👇

  @igda1, @igda2, @igda3

ارسال نمایند تاپس از بررسی نسبت به انتشار آن اقدام شود.

 از حضور همیشگی شما و از این که در صحنه خواهید بود سپاسگزاریم.

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران