سه شنبه 19 آذر 1398
اخبار مر بوط به روز جمعه 3 خرداد 1398
 1. شروع ثبت نام هجدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 5 خرداد 1398
 1. هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 7 خرداد 1398
 1. گزارش طرح معاینات دهان و دندان جشن رمضان
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 13 خرداد 1398
 1. دوره جامع دستیار کناردندانپزشک و مدیریت مطب ویژه دستیاران
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 19 خرداد 1398
 1. هفته اول از هجدهمین دوره جامع زیبایی
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 22 خرداد 1398
 1. جلسه کادر اجرایی و تحریریه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 27 خرداد 1398
 1. انواع تصویربرداری های موردنیاز در ایمپلنت و آموزش چگونگی تفسیر CBCT
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 28 خرداد 1398
 1. یک روز کامل معرفی سیستم ایمپلنت
 2. دوره یک روزه آموزش اوردنچر انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 29 خرداد 1398
 1. یک روز کامل آشنایی با باندینگ‌ها
 2. یک روز آشنایی با روش کار با فایبرپست
اخبار مر بوط به روز جمعه 31 خرداد 1398
 1. انتخابات هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران استان شعبه فارس 13 تیر ماه 1398
 2. پاسخ کارشناس حقوقی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران دکتر ذبیح اله واحدی