سه شنبه 19 آذر 1398
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 2 اردیبهشت 1398
 1. برنامه دور روزه کامپوزیت ونیر
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
 1. پیام دندانپزشکان به مناسبت روز دندانپزشکی
اخبار مر بوط به روز جمعه 6 اردیبهشت 1398
 1. نشست شورای اجرایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398
 1. روز معلم مبارک باد
اخبار مر بوط به روز شنبه 14 اردیبهشت 1398
 1. دیدگاه های انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
 2. اطلاعیه و دیدگاه ها
 3. دیدگاه های دکتر رامین آغنده
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 17 اردیبهشت 1398
 1. شروع ثبت نام بیستمین دوره جامع ایمپلنت
اخبار مر بوط به روز شنبه 21 اردیبهشت 1398
 1. ‏تقویم کنگره‌های دندانپزشکی در سال۹8
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 24 اردیبهشت 1398
 1. پایان نوزدهمین دوره جامع ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398
 1. پایان هفدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 31 اردیبهشت 1398
 1. برنامه علمی بیستمین دوره جامع ایمپلنت