سه شنبه 19 آذر 1398
اخبار مر بوط به روز شنبه 3 تیر 1396
 1. فارمد
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 4 تیر 1396
 1. خمیر دندان نانوی فارمد
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 6 تیر 1396
 1. گزارش هفته پنجم از چهاردهمین دوره جامع زیبایی
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 13 تیر 1396
 1. داروخانه های استان تهران
 2. برنامه علمی شانزدهمین کنگره دندانپزشکی کودکان ایران
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 15 تیر 1396
 1. برنامه علمی ششمین سمپوزیوم استئولوژی ایران
اخبار مر بوط به روز شنبه 17 تیر 1396
 1. هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران
 2. برنامه های مدون انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
 3. (هفته پایانی) ششمین هفته از چهاردهمین دوره جامع زیبایی
اخبار مر بوط به روز شنبه 24 تیر 1396
 1. اسامی کاندیداهای دندانپزشک عمومی و متخصص انتخابات نظام پزشکی در تهران
 2. دکتر مرتضی نشاندار(کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران)
 3. دکتر محمد صادق آخوندی(کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران)
 4. دکتر حاجی حسین طاهر سلطانی (کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران)
 5. دکتر مهدی جوان(کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران)
 6. دکتر علی یزدانی(کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران)
 7. دکتر مهدی نصیبی(کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران)
 8. دکتر فرزین سرکارات (کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران)
 9. دکتر امین فلاحی (کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران)
 10. دکتر رضا میر معصومی (کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران)
 11. دکتر سیامک شایان امین (کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران)
 12. دکتر محمد بیات (کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران)
 13. دکتر فرهاد محمدی (کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران)
 14. دکتر سعید ساعی(کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران)
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 28 تیر 1396
 1. لیست شهرستان ها
اخبار مر بوط به روز شنبه 31 تیر 1396
 1. گفتمان شورای مشاوران علمی ششمین همایش اخلاق زیبایی در دندانپزشکی پیرامون "دندانپزشکی زیبایی، اصول و اخلاقیات"