سه شنبه 19 آذر 1398
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395
 1. سومین همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی
 2. workshop
اخبار مر بوط به روز جمعه 3 اردیبهشت 1395
 1. آغاز دهمین دوره جامع زیبایی
اخبار مر بوط به روز شنبه 4 اردیبهشت 1395
 1. انجمن دندانپزشکان عمومی ایران - شعبه البرز IGDA
 2. برگزاری دوره جامع ایمپلنت در ساوه
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 5 اردیبهشت 1395
 1. دندانپزشکان
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 6 اردیبهشت 1395
 1. فیلم های اموزشی کانال دندان پزشکان
 2. فیلم های آموزشی کانال مردم و دندانپزشکی
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395
 1. خدمات دندانپزشکی و مردم
اخبار مر بوط به روز جمعه 17 اردیبهشت 1395
 1. پایان موفقیت آمیز هشتمین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 19 اردیبهشت 1395
 1. هفته چهارم از دهمین دوره جامع زیبایی
 2. هفته دوم دوره جامع ایمپلنت در ساوه
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1395
 1. تداوم موفقیت آمیز دهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران - هفته چهارم
 2. بازآموزی‌های اندو
 3. بازآموزی مدون
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395
 1. آیین نکوداشت چهلمین سال تاسیس دانشکده دندانپزشکی اصفهان
اخبار مر بوط به روز جمعه 24 اردیبهشت 1395
 1. بازآموزی‌های انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در سال 95 - دانشکده دندانپزشکی تهران
 2. راهنمای ثبت نام بازآموزی‌های انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تیر ماه 95 - دانشکده دندانپزشکی تهران
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 27 اردیبهشت 1395
 1. به ثمر نشستن بازنگری بازآموزی‌های انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395
 1. نرخ بیمه درمان تکمیلی بیمه آسیا
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395
 1. نتیجه موفق بازنگری در مدون های آموزشی توسط انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
 2. به ثمر نشستن بازنگری بازآموزی‌های انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
 3. نرخ بیمه درمان تکمیلی بیمه آسیا
اخبار مر بوط به روز جمعه 31 اردیبهشت 1395
 1. برگزاری پنجمین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی