سه شنبه 19 آذر 1398
اخبار مر بوط به روز جمعه 2 بهمن 1394
 1. خبرنامه الکترونیک شماره 214
اخبار مر بوط به روز شنبه 3 بهمن 1394
 1. سومین هفته از نهمین دوره جامع زیبایی با حضور اساتید برجسته دکتر رامین آغنده، دکنر امین جلال جلالی و دکتر منصوره میرزایی با موفقیت برگزار گردید.
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 4 بهمن 1394
 1. بازآموزی مدون جراحی (1) بعدازظهر پنجشنبه 8 بهمن ماه 94
 2. بازآموزی مدون جراحی (2) جمعه صبح 9 بهمن ماه 94
 3. بازآموزی مدون جراحی (1) روز پنجشنبه بعدازظهر 8 بهمن ماه 1394
 4. بازآموزی مدون جراحی (2) روز جمعه صبح 9 بهمن ماه 1394
اخبار مر بوط به روز شنبه 10 بهمن 1394
 1. نخستین کنگره بین المللی مدیریت درد در سرطان
 2. نخستین کنگره بین المللی مدیریت درد در سرطان
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 11 بهمن 1394
 1. بازآموزی مدون کودکان(1)
 2. بازآموزی مدون پروتز(1)
اخبار مر بوط به روز شنبه 17 بهمن 1394
 1. بازآموزی مدون کودکان(1) پنجشنبه صبح مورخ 15 بهمن 94
 2. بازآموزی مدون پروتز (1) جمعه صبح مورخ 16 بهمن 94
اخبار مر بوط به روز شنبه 24 بهمن 1394
 1. بازآموزی مدون بیماری‌های دهان و دندان(2)
 2. بازآموزی مدون ارتودنسی (2)
 3. بازآموزی مدون بیماری‌های دهان و دندان(2) صبح پنجشنبه 29 بهمن
 4. بازآموزی مدون ارتودنسی(2) روز جمعه صبح 30 بهمن ماه 1394
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 27 بهمن 1394
 1. دهمین دوره جامع زیبایی
 2. چهاردهمین دورجامع ایمپلنت
 3. هشتمین دوره جامع اندو
اخبار مر بوط به روز جمعه 30 بهمن 1394
 1. بازآموزی مدون اندودانتیکس(4)
 2. بازآموزی مدون رادیولوژی