سه شنبه 19 آذر 1398
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 1 دی 1394
 1. آغاز نهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز شنبه 5 دی 1394
 1. برگزاری بازآموزی مدون رادیولوژی
 2. بازآموزی مدون پاتولوژی (1)
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 6 دی 1394
 1. بازآموزی رادیولوژی 1 مورخ 10 دی ماه 1394
 2. بازآموزی مدون پاتولوژی 1 مورخ 11 دی ماه 1394
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 8 دی 1394
 1. نهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 10 دی 1394
 1. برگزاری بازآموزی رادیولوژی 1 مورخ 10 دی
اخبار مر بوط به روز شنبه 12 دی 1394
 1. بازآموزی مدون ترمیمی (1)
 2. برگزاری بازآموزی مدون ترمیمی (1) پنجشنبه صبح در محل انجمن
 3. برگزاری بازآموزی مدون بیماری های دهان و دندان (1)
 4. برگزاری بازآموزی مدون بیماری های دهان و دندان (1)
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 13 دی 1394
 1. بازآموزی مدون ترمیمی (1) 17 دی ماه
 2. بازآموزی مدون بیماری‌های دهان و دندان (1) 18 دی ماه 1394
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 20 دی 1394
 1. بازآموزی مدون ارتودنسی (2)
 2. برگزاری بازآموزی پروتزهای دندانی ثابت (3)
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 22 دی 1394
 1. بازآموزی مدون ارتودنسی(2) پنجشنبه صبح مورخ 94/10/24 در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار خواهد شد.
 2. بازآموزی مدون پروتزهای دندانی ثابت(3) جمعه صبح مورخ 94/10/25 در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار خواهدشد.
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 23 دی 1394
 1. سمینار استانداردهای نوین مدیریت در مراکز بهداشتی و درمانی
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 27 دی 1394
 1. سومین کنگره سراسری کاربرد لیزر در دندانپزشکی
 2. بازآموزی مدون پریو 1 و 2 مورخ 1 و 2 بهمن ماه 94
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 28 دی 1394
 1. اخبار برنامه های علمی تا پایان سال 94
 2. اخبار برنامه‌های علمی تا پایان سال 94