سه شنبه 19 آذر 1398
اخبار مر بوط به روز جمعه 8 اسفند 1393
 1. جلسه بازنگری دوره جامع یکصد ساعته زیبایی
 2. جلسه بازنگری دوره جامع یکصد ساعته زیبایی
 3. چهارمین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به پایان رسید
 4. هفته سوم از دومین دوره جامع لیزر
 5. هفته سوم از دومین دوره جامع لیزر
 6. چهارمین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به پایان رسید
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 10 اسفند 1393
 1. برنامه بازآموزی های 14 و 15 اسفند 93
 2. برنامه بازآموزی های 14 و 15 اسفند 93
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 12 اسفند 1393
 1. گزارش برگزاری هفته پنجم دوره جامع زیبایی
 2. گزارش برگزاری هفته ششم دوره جامع زیبایی
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 14 اسفند 1393
 1. دستور توقیف عملیات اجرائی ارائه فهرست و صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169
 2. دستور توقیف عملیات اجرائی ارائه فهرست و صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169
اخبار مر بوط به روز شنبه 23 اسفند 1393
 1. پایان موفقیت آمیز دومین دوره جامع لیزر انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 15 اسفند ماه 93
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 24 اسفند 1393
 1. پایان یازدهمین دوره جامع ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 27 اسفند 1393
 1. نوروز 1394 بر شما مبارک باد.