سه شنبه 19 آذر 1398
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 11 شهریور 1393
 1. وزارت بهداشت به عنوان دستگاه برتر دولت معرفی شد
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 19 شهریور 1393
 1. تفاوت ۸ برابری قیمت لوازم پزشکی از تولید تا مصرف
 2. بیمارستان‌ها با تمام ظرفیت خدمات ارائه می‌دهند/ نیاز به گسترش شبکه خدمات درمانی داریم
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 23 شهریور 1393
 1. نخبگانی که چشم‌به راه وزیر بهداشت ماندند/ المپیاد از نگاه دانشجویان
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 24 شهریور 1393
 1. خودکفایی در تامین نیروی پزشکی/تغییر پذیرش جنسیتی رشته‌های فوق تخصصی
 2. ۱۲۰۰ میلیارد تومان هزینه داروهای سرطان در سال گذشته
 3. ساختار وزارت بهداشت تغییر می‌کند/فعالیت‌ بازرگانی ممنوع
 4. تأثیر امواج موبایل بر افزایش تومورهای مغزی در اطفال
 5. ظرفیت‌های خالی رشته‌های فوق تخصصی در کشور با دانشجویان خارجی پر می‌شود
 6. کتابخانه الکترونیکی سالانه ۴۰ میلیارد تومان هزینه دارد
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 25 شهریور 1393
 1. مهلت مجدد برای ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی اعلام شدمهلت مجدد برای ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی اعلام شد