سه شنبه 19 آذر 1398
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 7 اسفند 1391
 1. فراخوان مقاله نهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
 2. دیوان عدالت اداری شروط اخذ مالیات گروه پزشکی را باطل اعلام کرد
 3. یک نماد علمی غرور آفرین ،سومین و چهارمین جلسه از دوره جامع اکلوژن
 4. باز آموزی های مدون 13 و 14 شهریورماه 1393 ترمیمی (1) ، رادیولوژی، اندو (0)
 5. تقاضای لغو تبصره الحاقی ماده واحده قانون محل مطب پزشکان
 6. اعتراض شدید انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به عدم پرداخت حق بیمه تکمیلی ارتودنسی
 7. فراخوان مقاله نهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
 8. روایت ورود غیرمرتبط‌ترین رشته‌ها به دندانپزشکی/ معامله بیماران برای آموزش دانشجویان!
 9. نظارت بر داروخانه‌ها به نظام پزشکی واگذار شد
 10. باز آموزی های مدون 13 و 14 شهریورماه 1393 ترمیمی (1) ، رادیولوژی، اندو (0)
 11. تقاضای لغو تبصره الحاقی ماده واحده قانون محل مطب پزشکان
 12. اعتراض شدید انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به عدم پرداخت حق بیمه تکمیلی ارتودنسی
 13. گفتگوی دکتر باقر شهنی زاده در خصوص دریافت حق تعرفه ایمپلنت بیمه تکمیلی