چهارشنبه 15 تیر 1401
فرم متخصصین لیزر
اطلاعات فردی
* نام :
* نام خانوادگی :
* شماره نظام پزشکی :
* کد ملی :
* تلفن همراه با صفر :
* سال تولد :
* دندانپزشک عمومی/متخصص :
* نام استان :
* نشانی :
* تلفن مطب با پیش شماره :
* ایمیل :
* * لطفا شماره ردیف موضوعات موردنظر از عناوین ذیل و موضوعات پیشنهادی خود را در باکس زیر وارد نمائید :
* عضو هیات علمی دانشگاه :
       
انتخاب موضوعات سخنرانی

لطفا از لیست ذیل، شماره گزینه های موردنظر در ابتدای هر عنوان را با خط تیره در کادربالا وارد نمائید

عنوان برنامه : لیزر در دندان پزشکی                   کد: ۳۳۱۵۱۱۱۵۹
اصول بیوفیزیک لیزرهای دندانپزشکی
1- مکانیسم ساخت لیزر را با بیان ساده توضيح دهد
2- خصوصیات یک نور لیزری را بیان نماید
تداخلات لیزر با بافت های بیولوژیک
3- انواع لیزرهای کاربردی در دندان پزشکی را با طول موج خاص هر یک نام ببرد.
4- انواع تداخلات لیزر با بافت هدف را بیان نماید.
5- اصول حفاظت در برابر اشعه لیزر در کلینیک را شرح دهد.
کاربرد لیزر در تراش استخوان و نسج سخت دندان
6- مکانیسم تراش بافت سخت حفره دهان با لیزر را توضیح دهد
7- انواع لیزرهای کاربردی برای تراش بافت سخت را نام ببرد.
کاربرد لیزر در جراحی بافت نرم
8- مکانیسم برداشت بافت نرم حفره دهان با لیزر را توضیح دهید.
9- انواع لیزرهای کاربردی برای برداشت بافت نرم را نام ببرد
10- مزایا و محدودیت های کاربرد لیزر را فهرست نماید.
11- فلسفه استفاده از لیزر در داخل پاکت های پریودنتال را شرح دهد
12- پروتکل درمان کمکی با لیزر را در مرحله اول درمان های پریودنتال توضیح دهد.
13- مكانیسم و کاربردهای بالینی روش فتودینامیک تراپی را بیان نماید
14- کاربردهای لیزر در دندانپزشکی ایمپلنتی را نام ببرد
کاربرد بالینی لیزرهای کم توان
15- مکانیسم اثر لیزرهای کم توان را در دندان پزشکی توضیح دهد
16- موارد تجويز لیزر کم توان در دندان پزشکی را فهرست نماید.
17- پروتکل درمانی برای استفاده از لیزرهای کم توان را در موارد بالینی متداول بيان كند.
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :