چهارشنبه 15 تیر 1401
فرم متخصصین ایمپلنت
اطلاعات فردی
* نام :
* نام خانوادگی :
* شماره نظام پزشکی :
* کد ملی :
* تلفن همراه با صفر :
* سال تولد :
* دندانپزشک عمومی/متخصص :
* نام استان :
* نشانی :
* تلفن مطب با پیش شماره :
* ایمیل :
* * لطفا شماره ردیف موضوعات موردنظر از عناوین ذیل و موضوعات پیشنهادی خود را در باکس زیر وارد نمائید :
* عضو هیات علمی دانشگاه :
       
انتخاب موضوعات سخنرانی
 
لطفا از لیست ذیل، شماره گزینه های موردنظر در ابتدای هر عنوان را با خط تیره در کادربالا وارد نمائید
 عنوان برنامه:ایمپلنت های دندانی 1      کد:331511112
 ترمینولوژی و تاریخچه   Terminology + History
.1 تعریف ایمپلنت
.2 استئواینتگریشن (کلینیکی و میکروسکوپی) و عوامل موثر در آن
.3 سیل بایولوژیک، پهنای بایولوژیک
.4 تفاوت های ایمپلنت و دندان از لحاظ بایولوژیک و بیومکانیک
اجزای جراحی و پروتزی ایمپلنت Surgical+ Prosthetic Components
.5 انواع فیکسچر ها از نظر ماکروسکوپی، میکروسکوپی، نوع کانکشن و روش های آماده سازی سطح و...
.6 انواع اباتمنت ها (زاویه‌دار، مستقیم، یک تکه، دو تکه،...)- ایمپرشن کوپینگ- آنالوگ و سایر قطعات پروتزی
.7 انواع ابزار و دریل ها و لوازم جراحی و آشنایی با کیفیت جراحی
.8 انواع آچار ها و تورک ها و لوازم پروتزی و آشنایی با کیت پروتزی
.9 شناخت تفاوت های موجود در سیستم‌های ایمپلنت متفاوت
طرح درمان  Treatment Planning
.10 شناخت انواع پروتزهای متکی بر ایمپلنت (ثابت –متحرک) (سمان شونده -پیج شونده) و اندیکاسیون های آن
.11 آشنایی با انواع طرح درمان های ثابت و متحرک و اصول بازسازی های پروتز ایمپلنت
.12 ارزیابی جامع پریودنتال
.13 ارزیابی جامع وضعیت اکلوژن و شاخص‌های پیش پروتزی (کست های تشخیصی، مانت و VD و وضعیت لب و(...
انتخاب بیمار  Case Selection
.14 ارزیابی شرایط عمومی و سیستمیک بیمار و شرایط پرخطر از نظر جراحی و تاثیر در پروگنوز ایمپلنت
.15ارزیابی شاخص های خطر به لحاظ بازسازی های پروتزی (استتیک،بیومکانیک و تکنیکی(
.16 عوامل بیولوژیک بیومکانیک و سیستمیک موثر در پیش آگهی و موفقیت درازمدت ایمپلنت
.17  شناخت موارد ساده از پیچیده


عنوان برنامه:ایمپلنت های دندانی2          کد:331511113
 مراحل بالینی   Clinical Procedure
.18 تکنیک های مختلف تصویربرداری و تغییر آن
.19 شناخت محدودیت های آناتومیک در جراحی
.20 تعیین طرح درمان نهایی پروتز با استفاده از شاخص‌های طرح درمان- نیازهای بیمار و محدودیت‌های آناتومیک و جراحی
.21 شنایی با راهنمای کانونشنال و کامپیوتری جراحی و انتقال طرح درمان پروتزی به مراحل جراحی
22. روش استاندارد جراحی در ایمپلنت های دندانی و انواع تکنیک های آن
23. آشنایی با انواع بایومتریال ها در درمان های ایمپلنت
24. آشنایی با پروتکل های بارگذاری فوری و تاخیری
25. شروع مراحل درمان پروتزی (قالب گیری و انواع آن و ساخت فریم و چینی- تنظیم (Adjustment))
26. درمان های Over Denture متکی بر ایمپلنت
27.  آشنایی مختصر با مراحل لابراتواری ساخت پروتز و راهنمای جراحی
عوارض Complications
28. شناخت عوارض بیولوژیک و بیومکانیک ناشی از تکنیک جراحی یا انتخاب نامناسب بیمار یا یک تیم نامناسب و نحوه مدیریت آن
29. شناخت عوارض بیولوژیک و بیومکانیک ناشی از طرح درمان یا تکنیک پروتزی نامناسب بکار رفته و یا تیم نامناسب ایمپلنت از دیدگاه پروتزی و نحوه مدیریت آن
30. کنترل عفونت در مراحل جراحی و درمان پروتزی
فاز نگهداری  Maintenance
31. آموزش بهداشت و کنترل بهداشت و پلاک میکروبی
32.  عوامل پروتزی موثر در کنترل پلاک توسط بیمار
33. کنترل دوره ای (رادیوگرافی-جداول جامع ارزیابی(
Peri-implant Disease
34. شناخت عوامل موثر در سلامت بافت های اطراف ایمپلنت (عوامل جراحی- عوامل پروتزی- نوع سیستم ایمپلنت- وضعیت سیستمیک بیمار و ...
35. شناخت عوارض ناشی از بیماری بافت اطراف ایمپلنت و نحوه پیشگیری و مدیریت و درمان
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :