چهارشنبه 15 تیر 1401
فرم متخصصین آسیب شناسی
اطلاعات فردی
* نام :
* نام خانوادگی :
* شماره نظام پزشکی :
* کد ملی :
* تلفن همراه با صفر :
* سال تولد :
* دندانپزشک عمومی/متخصص :
* نام استان :
* نشانی :
* تلفن مطب با پیش شماره :
* ایمیل :
* * لطفا شماره ردیف موضوعات موردنظر از عناوین ذیل و موضوعات پیشنهادی خود را در باکس زیر وارد نمائید :
* عضو هیات علمی دانشگاه :
       
انتخاب موضوعات سخنرانی
 
لطفا از لیست ذیل، شماره گزینه های موردنظر در ابتدای هر عنوان را با خط تیره در کادربالا وارد نمائید

عنوان برنامه : آسیب شناسی دهان و فک و صورت (1)        کد: ۳۳۱۵۱۱۱۰۰  
روند کار در نمونه برداری و گزارش پاتولوژی
1. نحوه نگهداری، ارسال نمونه های بیوپسی شده
2. اطلاعات لازم جهت ارائه به آزمایشگاه پاتولوژی
3. تشریح برگه گزارش تشخیص پاتولوژی  
ضایعات خوش خیم و پیگمانته اپی تلیالی
4. معرفی ضایعات خوش خیم وارائه نحوه ارزیابی
5. معرف ضایعات پیگمانته،نحوه افتراق و ارزیابی
شایعترین ضایعات پیش بدخیم اپی تلیالی
6. نحوه تشخیص و ارزیابی لکوپلاكيا
7. نحوه تشخیص و ارزیابی اریتروپلاكيا
8. نحوه تشخیص و ارزیابی ضایعات مرتبط با سیگار و تنباکو
9. معرفی سایر ضایعات مرتبط
شایعترین ضایعات بدخیم اپی تلیالی
10. نحوه تشخیص و ارزیابی SCC (ارائه موارد)  
11. نحوه تشخیص و ارزیابی BCC((ارائه موارد)
12. نحوه تشخیص و ارزیابی Verrucous Carcinoma

عنوان برنامه : آسیب شناسی دهان و فک و صورت (2)        کد: ۳۳۱۵۱۱۱۰۱
ضایعات بافت نرم شایع در حفره دهان
13.  معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی ضایعات تحریکی
14.  معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی ضایعات شبه تومور
15.  معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی شایعترین تومورهای با منشا همبندی
کیست هاو تومورهای شایع ادنتوژنیک
16. معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی کیستها وتومورهای شایع ادنتوژنیک
17. معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی تومورهای شایع ادنتوژنیک
18. معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی ضایعات التهابی ادنتوژنیک
ضایعات استخوانی متداول در استخوان
19. معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی ضایعات استخوانی شایع
20. معرفی ونحوه تشخیص و ارزیابی تومورهای استخوانی شایع
21. معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی ضایعات غير استخوانی که استخوان را مبتلا مي كنند
ضایعات متداول بزاقی
22. معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی ضایعات متداول بزاقی
23. معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی کیستهای بزاقی
24. معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی تومورهای شایع بزاقی


بیماریهای شایع غدد بزاقی (بیماریها، رادیولوژی ، پاتولوژی وجراحی)
25- بیماریها و اختلالات خاص غدد بزاقی
26- روشهای اندازه گیری کمی و کیفی بزاق
27- تصویربرداری غدد بزاقی
28- درمانهای جراحی بیماریهای غددبزاقی
29- نماهای پاتولوژیک ضایعات غدد بزاقی
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :