چهارشنبه 15 تیر 1401
فرم دعوت از سخنران- مهارت های ارتباطی
اطلاعات فردی
* نام :
* نام خانوادگی :
* شماره نظام پزشکی :
* کد ملی :
* تلفن همراه با صفر :
* سال تولد :
* دندانپزشک عمومی/متخصص :
* نام استان :
* نشانی :
* تلفن مطب با پیش شماره :
* ایمیل :
* * لطفا شماره ردیف موضوعات موردنظر از عناوین ذیل و موضوعات پیشنهادی خود را در باکس زیر وارد نمائید :
* عضو هیات علمی دانشگاه :
       
انتخاب موضوعات سخنرانی

لطفا از لیست ذیل، شماره گزینه های موردنظر در ابتدای هر عنوان را
با خط تیره در کادربالا وارد نمائید

 
 عنوان برنامه : مهارت های ارتباطی       کد: ۳۳۱۵۱۱۱۶۴
 اهمیت یک ارتباط خوب
1- اهمیت مهارت های ارتباطی
2- اجزاء یک ارتباط خوب
3- مزایای یک ارتباط خوب
4- معایب یک ارتباط بد
 موانع برقراری ارتباط
5- تشریح انواع موانع در برقراری ارتباط و محیطی - فردی)
6- راههای مقابله با موانع
 گوش کردن فعال
7- اصول گوش کردن فعال
8- راههای تقویت آن
 ارتباط کلامی مؤثر
9- اجزاء ارتباط کلامی مؤثر
10- راههای استفاده از آن
 رفتار جرات مندانه
11- خصوصيات و شناسایی رفتارهای جرات مندانه ، پرخاشگرانه و منفعالانه
 ارتباط غیر کلامی
12- انواع ارتباط غیرکلامی
13- تماس چشمی و زبان بدن
 مراحل یک مصاحبه موفق و مهارت های مربوطه
14- آغاز گفتگو
15- گردآوری اطلاعات
16- توافق بر سر راهکارها
17- خاتمه گفتگو
18- سوالات باز و بسته
 ارتباط با بیماران مشكل
19- بیماران عصبانی
20- بیماران پرخاشگر
21- کودکان و نوجوانان
22- افراد مسن
 اعلام اخبار ناگوار به بیمار
23- روش های اعلام اخبار ناگوار
 

 
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :