چهارشنبه 15 تیر 1401
فرم دعوت از سخنران-کارگاه عملی اندو
اطلاعات فردی
* نام :
* نام خانوادگی :
* شماره نظام پزشکی :
* کد ملی :
* تلفن همراه با صفر :
* سال تولد :
* دندانپزشک عمومی/متخصص :
* نام استان :
* نشانی :
* تلفن مطب با پیش شماره :
* ایمیل :
* * لطفا شماره ردیف موضوعات موردنظر از عناوین ذیل و موضوعات پیشنهادی خود را در باکس زیر وارد نمائید :
* عضو هیات علمی دانشگاه :
       
انتخاب موضوعات سخنرانی

لطفا از لیست ذیل، شماره گزینه های موردنظر در ابتدای هر عنوان را
با خط تیره در کادربالا وارد نمائید

 
عنوان برنامه: کارگاه عملی اندو      کد: ۳۳۱۵۱۱۱۱۱

 مراحل مختلف درمان اندو (تئوری و عملی)
1- ارتباط حرفه ای با بیمار و همراه
2- کنترل عفونت و ایمنی بیمار
3- ارگونومی و تنظيم يونيت
4- ایزولاسیون
5- تهیه حفره دسترسی
6- آماده سازی کانال (فایل دستی و روتاری)
7- اندازه گیری طول کانال (رادیوگرافی و اپکس فایندر)
8- پر کردن کانال
تذكر : این برنامه بصورت تئوری و نمایش فیلم و دموی انجام کار توسط مدرس انجام میشود .

 
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :