شنبه 22 مرداد 1401
فرم متخصصین اکلوژن
اطلاعات فردی
* نام :
* نام خانوادگی :
* شماره نظام پزشکی :
* کد ملی :
* تلفن همراه با صفر :
* سال تولد :
* دندانپزشک عمومی/متخصص :
* نام استان :
* نشانی :
* تلفن مطب با پیش شماره :
* ایمیل :
* * لطفا شماره ردیف موضوعات موردنظر از عناوین ذیل و موضوعات پیشنهادی خود را در باکس زیر وارد نمائید :
* عضو هیات علمی دانشگاه :
       
انتخاب موضوعات سخنرانی
 
لطفا از لیست ذیل، شماره گزینه های موردنظر در ابتدای هر عنوان را با خط تیره در کادربالا وارد نمائید

عنوان برنامه : بازسازی سیستم جونده با درمان های ترکیبی               کد: ۳۳۱۵۱۱۱۶۰
درمان های مکمل ارتودنتیک
1- موارد کاربرد و مزایای درمان های ارتودنسی در بیماران دارای ضایعات پریودنتالی را شرح دهد.
2- ملاحظات پریودنتالی بیماران در حال درمان با وسایل ارتودنسی را شرح دهد.
ضایعات اندو – پریودنتال
3-  تقسیم بندی بیماری های ترکیبی اندو - پریو را توضیح دهد
4- معیارهای تشخیصی در معاینات بالینی و رادیوگرافی ضایعات اندو پریو را نام ببرد.
5- روند درمان و پیش آگهی انواع ضایعات اندودنتال را از دید پریودنتالی توضیح دهد
اصول زیبایی و طرح لبخند در دندان پزشکی
6- ملاحظات زیبایی را در بازسازی نواحی قدامی سیستم جونده نام ببرد.
7- اصول زیبایی لثه و دندان را در یک سیستم دندانی با عملکرد مناسب فهرست نماید
8- ملاحظات پریودنتالی در درمان های ترمیمی زیبایی متداول را توضیح دهد
اصول زیبایی در دندان پزشکی ایمپلنتى (ملاحظات جراحی)
9- مشکلات شایع در جراحی کاشت ایمپلنت در نواحی قدامی را فهرست نماید
10- ملاحظات جراحی در کاشت ایمپلنت در نواحی در دید را نام ببرد
11- راهکارهای جراحی جهت دست یابی به حداکثر زیبایی با درمان های ایمپلنتی را توضیح دهد
اصول زیبایی در دندان پزشکی ایمپلنتی ( ملاحظات پروتزی)
12- مشکلات شایع در بازسازی زیبایی با پروتزهای ایمپلنتی را فهرست نماید
13- مراحل پروتزی ساخت ترمیم موقت ایمپلنت های تازه کاشته شده را توضیح دهد.
14- راهکارهای پروتزی برای شکل دهی بافت نرم در اطراف ایمپلنت ها را پیش از بارگذاری نهایی توضیح دهد
15- کاربرد روش های پروتزی در کسب حداکثر زیبایی ترمیم های مبتنی بر ایمپلنت را بیان نماید.
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :
 
 

Curl error: Could not resolve host: pipes.yahoo.com
خبرنامه الکترونیک
درج لینک ما