صدور پروانه فعایت شعبه استان خراسان رضوی (مشهد) ایگدا

💢 پروانه فعایت شعبه استان خراسان رضوی (مشهد) انجمن دندانپزشکان عمومی ایران صادر شد:

✍️در پی انتخابات هیات مدیره و بازرس شعبه استان خراسان رضوی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران که در تاریخ 1403/03/17 برگزار گردید. پس از تایید صحت انتخابات در هیات مدیره انجمن مرکز، ابلاغ انتخابات داخلی برای تعیین هیأت رئیسه صادر گردید.

💢روز چهارشنبه تاریخ 1403/04/06 در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان خراسان رضوی(مشهد) با حضور اکثریت هیات مدیره انتخابات داخلی برگزار گردید.

✅رئیس، نائب رئیس و خزانه دار انجمن با رای گیری به شرح ذیل انتخاب شدند:
1️⃣ دکتر عصمت شهیدی نوقابی – رئیس هیأت مدیره
2️⃣ دکتر حسین افضلی بغداد آبادی – نایب رئیس
3️⃣ دکتر مریم رحمانی – خزانه دار
4️⃣ دکتر منصور باقری – عضو هیأت مدیره
5️⃣ دکتر بهروز اسدی – عضو هیأت مدیره

✅ اعضاء علی البدل هیأت مدیره:
🔻دکتر دکتر منصوره همتیان
🔻دکتر مرتضی شریف زادگان

✅بازرس اصلی: دکتر آزاده قاسم زاده
✅بازرس علی البدل: دکتر مقصود کسرایی

💢 به استناد صورت جلسه مصوبات مذکور پروانه فعالیت شعبه استان خراسان رضوی (مشهد) برای مدت سه سال صادر گردید.

💢با توجه به ظرفیت علمی، اجرایی و صنفی همکاران دندانپزشک در استان خراسان رضوی (مشهد) امیدواریم شاهد شکوفایی فرصت ها و استعدادها در تشکیلات این شعبه انجمن باشیم. به همین مناسبت بزودی کمیته های مختلف انجمن تشکیل و از همکاری گروه کثیری از همکاران دندانپزشک در این استان برخوردار خواهیم شد.

💢برای هیات مدیره و بازرس محترم و منتخب آرزوی موفقیت های روز افزون داریم.

💎دکتر باقر شهنی زاده
💎رئیس هیات مدیره
💎انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

☎️ 02122663813
☎️ 02122663814