رزومه و دیدگاه دکتر اعظم رئیسی

💠دکتر اعظم رئیسی
💠دکترای حرفه ای دندانپزشکی

💢 فارغ التحصیل سال 1398 از دانشگاه آزاد شیراز
💢بلافاصله از سال 1398 تا 1399 طرح خود را در شهر گله دار گذراندم
💢فعالیت از سال 1399 تا 1400 در شهر گراش
💢 فعالیت از 1400 تا به امروز در شیراز