سمپوزیوم اندو – 29 تیرماه ۱۴۰۳

💠 انجمن دندانپزشکان عمومی ایران (ایگدا)
⏺ تغییر آموزه های آکادمیک اندو و مدیریت اوالژن ها
❇️ شناسه برنامه: 218844

🔰سخنرانان:
⭕️دکتر بابک زندی، اندودانتیست
☑️ تغییر آموزه های آکادمیک اندو با پیشرفت تکنولوژی در سال های اخیر

⭕️دکتر محمدعلی کتابی، اندودانتیست
☑️ مدیریت اوالژن ها

💢 جمعه 29 تیر 1403 ساعت 12:00-09:00
💢همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

✔️ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
✔️گزینه جدید در این مرکز

☎️ 02122663813
☎️ 02122663814
☎️ 02122663815