سمپوزیوم آسیب شناسی دهان، فک و صورت – 27 تیرماه ۱۴۰۳

💠 انجمن دندانپزشکان عمومی ایران (ایگدا)
⏺ ضایعات بدخیم اپیتلیالی، پیش بدخیم و راکتیو حفره دهان
❇️ شناسه برنامه: 218842

🔰سخنرانان:
⭕️دکتر نوشین جلایرنادری، متخصص آسیب شناسی دهان، فک و صورت
☑️ ضایعات راکتیو حفره دهان

⭕️دکتر فائزه آزموده، متخصص آسیب شناسی دهان، فک و صورت
☑️ شایع ترین ضایعات بدخیم اپیتلیالی

⭕️دکتر صونا رفیعیان، متخصص آسیب شناسی دهان، فک و صورت
☑️ معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی ضایعات پیش بدخیم حفره دهان

💢 چهارشنبه 27 تیر 1403 ساعت 12:00-09:00
💢همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

✔️ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
✔️گزینه جدید در این مرکز

☎️ 02122663813
☎️ 02122663814
☎️ 02122663815