رزومه و دیدگاه دکتر مازیار هدایتی

💢فارغ التحصیل سال 1387 از دانشگاه گیلان
💢عضو کمیته اجرایی 58 کنگره اکسیدای ایران
💢مسئول کمیته اجرایی دهمین سمینار علمی کاربردی دندانپزشکی پارسه
💢مسئول کمیته اجرایی نمایشگاه در هفتمین کنگره سالیانه علمی کاربردی انجمن فارس
💢مدیر اجرایی اولین سمینار رسمی Lumineers در کنگره اکسیدا ایران
💢دبیر کمیته اجرایی کنگره انجمن رادیولوژی ایران در فارس
💢عضو فعال دندانپزشکی در سه خیریه نرجس، خیریه رضویه و خیریه محمدیه
💢مدرس اسبق بخش درمان جامع دانشکده دندانپزشکی آزاد شیراز