سمپوزیوم جراحی دهان، فک و صورت – 22 تیرماه ۱۴۰۳


💠 انجمن دندانپزشکان عمومی ایران (ایگدا)
⏺ عوارض رایج جراحی و اصول جراحی ضایعات پاتولوژیک
❇️ شناسه برنامه: 218353

🔰سخنرانان:
⭕️دکتر حمیدرضا محاسنی اقدم، متخصص جراحی دهان، فک و صورت
☑️ عوارض رایج جراحی در ناحیه دهان، فک و صورت

⭕️دکتر مهرداد دهقان پور، متخصص جراحی دهان، فک و صورت
☑️ اصول جراحی ضایعات پاتولوژیک در نواحی دهان و فکین و نحوه تهیه بیوپسی

💢 جمعه 22 تیر 1403 ساعت 12:00-09:00
💢همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

✔️ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
✔️گزینه جدید در این مرکز

☎️ 02122663813
☎️ 02122663814
☎️ 02122663815