سمپوزیوم اندو – 15 تیرماه ۱۴۰۳

💠 انجمن دندانپزشکان عمومی ایران (ایگدا)
⏺ درمان اندودانتیک در اپکس باز؛ آسیب‌های لقی به دندان های دایمی و شکستگی های ریشه
❇️ شناسه برنامه: 217431

🔰سخنرانان:
⭕️دکتر مهتا فضل یاب، اندودانتیست
☑️ رویکرد درمان اندودانتیک در اپکس باز

⭕️دکتر محمدعلی کتابی، اندودانتیست
☑️ آسیب‌های لقی به دندان های دایمی و شکستگی های ریشه

💢 جمعه 15 تیر 1403 ساعت 12:00-09:00
💢همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

✔️ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
✔️گزینه جدید در این مرکز

☎️ 02122663813
☎️ 02122663814
☎️ 02122663815