سمپوزیوم پریو- 6 تیرماه ۱۴۰۳

💠 انجمن دندانپزشکان عمومی ایران (ایگدا)
⏺ بیماری های پریودنتال و استتیک کراون لنت
❇️ شناسه برنامه: 217425

🔰سخنرانان:
⭕️دکتر امین جلال جلالی، پریودونتیست
☑️ تقسیم بندی بیماری های پریودنتال از دیدگاه استتیک و کانونشنال

⭕️دکتر مهرنوش سبزقبایی، پریودونتیست
☑️ استتیک کراون لنت

💢 چهارشنبه 6 تیر 1403 ساعت 12:00-09:00
💢همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

✔️ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
✔️گزینه جدید در این مرکز

☎️ 02122663813
☎️ 02122663814
☎️ 02122663815