سمپوزیوم پروتز -31خردادماه 1403


💠 انجمن دندانپزشکان عمومی ایران (ایگدا)
⏺ اصول تراش در پروتز ثابت و Finishing Line و انواع آن
❇️ شناسه برنامه: 216819

🔰سخنرانان:
⭕️دکتر فرناز تقوی، متخصص پروتزهای دندانی
☑️ اصول تراش در پروتز ثابت

⭕️دکتر پرویز امینی، متخصص پروتزهای دندانی
☑️و Finishing Line و انواع آن

💢 پنجشنبه 31 خرداد 1403 ساعت 12:00-09:00
💢همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

✔️ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
✔️گزینه جدید در این مرکز

☎️ 02122663813
☎️ 02122663814
☎️ 02122663815