رزومه و دیدگاه دکتر مریم رحمانی

✍️ ان لله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم
خداوند حال قومی را تغییر نمی‌دهد مگر انان حال خود را تغییر دهند.

🔸در این برهه زمانی با توجه به تغییرات چشمگیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در میهن مان در چند سال اخير،به نظر من نقش نهادهای مدنی در تامین، دفاع از احقاق حقوق مدنی، صنفی و علمی بسیار موثر است.

🔸حضور دندانپزشکان درصحنه و درصورت احساس وظیفه وتوانمندی  نقش مستقیم درمدیریت فعالیت‌های عام المنفعه؛ به واسطه لزوم انعکاس ضرورت ها به متولیان امور در خدمت رسانی به مردم،غیر قابل انکار است.

🔸به بیانی دیگر تحمیل فشارهای غیرمتعارف بر جامعه دندانپزشکی ،نیاز به مداخله و پیگیری مجدانه از سمت خود دندانپزشکان دارد.

🔸فشارهایی مثل تعرفه گذاری یک طرفه، نابجا و غیر کارشناسی که حتی تامین هزینه های مالی خود مطب‌ها را نیز نمی‌کند و عدم پوشش، حمایت و دخالت سازمان‌های بیمه گر در امر درمان‌های دندانپزشکی،دولت را وادار به اعمال فشار بر دندانپزشکان و تحمیل بارخدماتی این سازمان‌ها به دندانپزشکان کرده است.

🔸ازسویی دیگ اعمال مالیات بردرآمد که بر جامعه پزشکی بیش از سایر مشاغل پر درآمد فشار وارد می‌کند نیز عرصه را بر دندانپزشکان تنگ تر کرده است.

🔸دندانپزشکانی این روزها علیرغم تصور عامه و تبلیغات نادرست به جز درصدی بسیاراندک ،تحت فشار مالی ،همانند سایر اقشار هستند.

🔸از جهتی دیگر توسعه جهشی و گسترش سریع علم وتجهیرات دندانپزشکی ، برگزاری دوره های آموزش روش و علوم جدید را ناگزیر کرده وگرنه درمان های بروز و جدید میسر نخواهد بود.

🔸همه این اوصاف  لزوم شرکت در یک تشکل مدنی به نام انجمن دندانپزشکان عمومی ایران و تشکیل شعبه های آن در کشور وخراسان رضوی  را ضروری می سازد.

🔸امیدواریم مسئولانه و با استفاده حیاتی از فرصت ها با شرکت در انتخابات ١٧ خردادماه ١۴٠٣ و کاندیداتوری برای هیات مدیره یا بازرسی  در این تشکل بتوانیم قدم های تعیین کننده، محکم و مثبتی برای همه دندانپزشکان برداریم.

دکتر مریم رحمانی
کاندیدای هیات مدیره انتخابات شعبه خراسان رضوی
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران