رزومه و دیدگاه دکتر مرتضی شریف زادگان


رزومه دکتر مرتضی شریف زادگان:

– دو سال بعنوان مسوول بخش رادیولوژی بیمارستان ثامن الائمه چناران
– دو سال بعنوان مسوول واحد بهداشت دهان و دندان شبکه بهداشت ودرمان
– ۱۲ سال کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
– در حال حاضر ۱۷ سال مشغول طبابت بعنوان دندانپزشک در خدمت بیماران محترم هستم

 

اهداف و بیان دیدگاهها:

– ارتقای دانش وتوانمندی وافزایش مهارتهای عملی همکاران در قالب برگزاری کارگاهها و دوره های کوتاه مدت بشکل متمرکز
– حمایت از حقوق همکاران و حمایتهای صنفی در حوزه های گوناگون مانند: حوزه مالیات و دارایی
– برگزاری جشن ها و برنامه های مفرح خانواده های همکاران به مناسبتهای مختلف مثل روز دندانپزشک و….