فرم عضویت در انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ویژه شعبه فارس(شیراز)

همکاران گرامی

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان فارس(شیراز) خواهشمند است برای شرکت در انتخابات و یا کاندیداتوری فرم مخصوص عضویت خود را از طریق لینک ذیل تکمیل و ارسال نمایید.

*** توجه: شماره تلفن همراه باید به نام همکار محترم و کدپستی مطب در فرم عضویت الزامی است.

پرداخت حق عضویت و ثبت عضویت از طریق لینک زیر: