سمپوزیوم آسیب شناسی دهان، فک و صورت– 23 خرداد ۱۴۰۳

💠 انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
⏺ ضایعات خوش خیم، پیش بدخیم و بدخیم اپیتلیالی
❇️ شناسه برنامه: 216391

🔰سخنرانان:
⭕️دکتر فاطمه خواجه زاده، متخصص آسیب شناسی دهان، فک و صورت
☑️ ضایعات خوش خیم اپیتلیالی

⭕️دکتر لیلی علیزاده، متخصص آسیب شناسی دهان، فک و صورت
☑️ ضایعات پیش بدخیم و بدخیم اپی تلیالی

💢 چهارشنبه 23 خرداد 1403 ساعت 12:00-09:00
💢همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

✔️ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
✔️گزینه جدید در این مرکز

☎️ 02122663813
☎️ 02122663814
☎️ 02122663815