سمپوزیوم اندو– 18 اردیبهشت ۱۴۰۳

💠 انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
⏺ روش های پرکردن کانال و کاربردهای سیلر سرامیک سرد
❇️ شناسه برنامه: 214068

🔰سخنرانان:
⭕️دکتر سمیرا شاه سیاه، اندودانتیست
☑️روش های پرکردن کانال و انواع کانال سیلرهای جدید

⭕️دکتر جلیل مدرسی، اندودانتیست
☑️ بررسی مطالعات و کاربردهای سیلر سرامیک سرد

💢 سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 ساعت 12:00-09:00
💢همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

✔️ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
✔️گزینه جدید در این مرکز

☎️ 02122663813
☎️ 02122663814
☎️ 02122663815