سمپوزیوم آسیب شناسی دهان، فک و صورت– 19 اردیبهشت ۱۴۰۳

 


💠 انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
⏺ بیوپسی، تشخیص و ارزیابی ضایعات پیش بدخیم و سرطان دهان
❇️ شناسه برنامه: 214069

🔰سخنرانان:
⭕️دکتر مائده قربان پور، متخصص آسیب شناسی دهان، فک و صورت
☑️نحوه تشخیص و ارزیابی ضایعات پیش بدخیم دهانی

⭕️دکتر مصطفی آلام، متخصص جراحی دهان، فک و صورت
☑️ بیوپسی

⭕️دکتر نفیسه شاملو، متخصص آسیب شناسی دهان، فک و صورت
دبیرعلمی برنامه
☑️ نحوه تشخیص و ارزیابی سرطان دهان

💢 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 ساعت 12:00-09:00
💢همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

✔️ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
✔️گزینه جدید در این مرکز

☎️ 02122663813
☎️ 02122663814
☎️ 02122663815