9 برنامه 3 امتیازی وبیناری 12 الی 21 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

🔰 9 برنامه 3 امتیازی

💢 12 الی 21 اردیبهشت ماه 1403 ساعت 12:00-09:00

💢 27 امتیاز آموزش مداوم در وبیناری های

⭕️انجمن دندانپزشکان عمومی ایران (ایگدا)

✔️ثبت نام از طریق سایت:

http://igda.ircme.ir

✔️گزینه جدید در این مرکز

☎️ 02122663813
☎️ 02122663814
☎️ 02122663815