سمپوزیوم پروتز– 16 اردیبهشت ۱۴۰۳


💠 انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
⏺ اکلوژن در پروتز ثابت و مشکلات مفصل گیج گاهی فکی
❇️ شناسه برنامه: 214066

🔰سخنرانان:
⭕️دکتر علیرضا هادی، متخصص پروتزهای دندانی
☑️اکلوژن در پروتز ثابت

⭕️دکتر سهیل جنتی عطایی، متخصص پروتزهای دندانی
☑️ مشکلات مفصل گیج گاهی فکی

💢 یکشنبه 16 اردیبهشت 1403 ساعت 12:00-09:00
💢همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

✔️ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
✔️گزینه جدید در این مرکز

☎️ 02122663813
☎️ 02122663814
☎️ 02122663815

🟣🟣🟣