فرم پیش ثبت نام دوره های علمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران (ایگدا)

🌀جدول پیش ثبت نام برنامه های دوره جامع بلند، میان و کوتاه مدت
🌀 انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

✍️همـکاران گرامی دندانپزشک ؛
در صورت تمایل به حضور در دوره های جامع آموزشی بلند، میان و کوتاه مدت، مستدعی است آمادگی خود را در فرم پیش ثبت نام ذیل تکمیل و ارسال نمایید.بدیهی است این برنامه ها بلافاصله پس از ارزشیابی، برگزاری آن اجرایی خواهد شد.

📍انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

☎️ 02122663813
☎️ 02122663814
☎️ 02122663815

09196464356

09196464358

09332637043