وبینار سمپوزیوم بیماری های دهان، فک و صورت – 29 فروردین 1403

 

💠 انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
⏺ زخم های شایع، ضایعات اگزوفیتیک و اصول نسخه نویسی
❇️ شناسه برنامه: 212393

🔰سخنرانان:
⭕️دکتر نسترن دنیادیده، متخصص بیماری های دهان، فک و صورت
☑️ زخم های شایع مخاط دهان

⭕️دکتر خاطره خیراللهی، متخصص بیماری های دهان، فک و صورت
☑️ ضایعات برجسته و اگزوفیتیک در دهان

⭕️دکتر مریم مشاوری نیا، متخصص بیماری های دهان، فک و صورت
☑️ اصول نسخه نویسی

💢 چهارشنبه 29 فروردین 1403 ساعت 12:00-09:00
💢همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

✔️ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
✔️گزینه جدید در این مرکز

☎️ 02122663813
☎️ 02122663814
☎️ 02122663815