وبینار سمپوزیوم اندو– 23 آذر ۱۴۰۲

💠 انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
⏺ حوادث حین درمان، بیوسرامیک ها و شستشودهنده ها
❇️ شناسه برنامه:207689

🔰سخنرانان:
⭕️دکتر بابک زندی، اندودانتیست
☑️حواث حین درمان

⭕️دکتر جلیل مدرسی، اندودانتیست
☑️ بیوسرامیک ها در درمان ریشه

⭕️دکتر سیدعلی آبایی، اندودانتیست
☑️چگونگی استفاده از مواد شستشو دهنده و داروهای داخل کانال با توجه به اصول بیولوژیک

💢 پنجشنبه 23 آذر 1402 ساعت 12:00-09:00
💢همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم برای کلیه رشته ها

✔️ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
✔️گزینه جدید در این مرکز

☎️ 02122663813
☎️ 02122663814
☎️ 02122663815