وبینار سمپوزیوم آسیب شناسی دهان، فک و صورت– 22 آذر 1402

💠 انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
⏺ ضایعات واکنشی بافت نرم و سخت؛ خوش خیم و بدخیم بزاقی
❇️ شناسه برنامه:207688

🔰سخنرانان:
⭕️دکتر لیلی علیزاده، متخصص آسیب شناسی دهان، فک و صورت
☑️ آسیب شناسی ضایعات خوش خیم بزاقی
☑️آسیب شناسی ضایعات بدخیم بزاقی

⭕️دکتر نکیسا ترابی نیا، متخصص آسیب شناسی دهان، فک و صورت
☑️ ضایعات واکنشی بافت نرم و سخت

💢 چهارشنبه 22 آذر 1402 ساعت 12:00-09:00
💢همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم برای کلیه رشته ها

✔️ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
✔️گزینه جدید در این مرکز

☎️ 02122663813
☎️ 02122663814
☎️ 02122663815