وبینار سمپوزیوم دندانپزشکی کودکان – 4 آبان ۱۴۰۲

💠 انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
⏺  دندانپزشکی پیشگیری در کودکان، فضانگهدارنده ها و پالپوتومی
❇️ شناسه برنامه:204909

🔰سخنرانان:
⭕️دکتر شهناز مقصودی، متخصص دندانپزشکی کودکان
☑️دندانپزشکی پیشگیری در کودکان

⭕️دکتر صدیقه مظفر، متخصص دندانپزشکی کودکان
☑️ انواع فضانگهدارنده ها

⭕️دکتر مژگان بهامین پور، متخصص دندانپزشکی کودکان
☑️ پالپوتومی دندان های شیری

💢 پنجشنبه 4 آبان 1402 ساعت 12:00-09:00
💢همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم برای کلیه رشته ها

✔️ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
✔️گزینه جدید در این مرکز

☎️ 02122663813
☎️ 02122663814
☎️ 02122663815